Przejdź do menu Przejdź do treści

Historia Instytutu

 

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych funkcjonuje od 1 października 2022 roku. Jednostka powstała na bazie Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz  kilkunastu osób z innych instytutów.

Tworzą go przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych, pracownicy naukowo-badawczy i administracyjni, jak również praktycy skupieni w ośmiu katedrach (Katedrze Dziennikarstwa, Katedrze Etyki Społecznej, Mediacji i Negocjacji, Katedrze Polityki i Badań Społecznych, Katedrze Nauk o Państwie, Katedrze Stosunków Międzynarodowych, Katedrze Polityk Publicznych, Katedrze Polityki Pamięci oraz Katedrze Prawa i Etyki Mediów) i kilku interdyscyplinarnych centrach (m.in. Centrum Badań Myśli Sørena Kierkegaarda, Centrum Badań Młodzieży, Centrum Nauk o Politykach Publicznych, Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie, Laboratorium Dziennikarstwa Immersyjnego, Międzynarodowy Zespół Badawczy „History as an Instrument of the Contemporary International Conflicts”, Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Italian Studies”, Korczakowski Zespół Badawczy, Zespół Badawczy „Historia Myśli Geopolitycznej”, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad MOOC oraz Zespół Badawczy „Geopolityka, Geografia Polityczna i Wojskowa”).

Dodatkowo, w ramach Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych działają redakcje pięciu czasopism naukowych: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, „Youth in Central and Eastern Europe”, „Edukacja Etyczna”, „Przegląd Geopolityczny” oraz „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, a także cztery organizacje studenckie, których działalność związana jest z realizowanymi w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych kierunkami studiów: dziennikarstwem, etyką – mediacje i negocjacje, geopolityką, HR w mediach i organizacjach międzynarodowych, międzynarodową polityką społeczną i analityką oraz stosunkami międzynarodowymi.

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych dysponuje rozbudową bazą biblioteczną oraz jest w trakcie budowy centrum nowych technologii. Obecnie trwają prace nad dwoma nowymi  kierunkami studiów: International relations oraz Media production. Jednocześnie, przygotowywane jest rozszerzenie kierunku HR w mediach i organizacjach międzynarodowych o studia II stopnia.