Przejdź do menu Przejdź do treści

Przygotowanie pracy dyplomowej

Szanowni Państwo,

W zależności od kierunku i stopnia studiów dokonują Państwo wyboru seminarium w oparciu o zainteresowania oraz profil proponowany przez poszczególnych Promotorów.

Profile seminaryjne przy biogramach pracowniczych:

https://idsm.up.krakow.pl/pracownicy-instytutu/

Ewentualnie w pliku WORD

Warunki przygotowywania przez studenta/słuchacza pracy dyplomowej i ukończenia studiów reguluje Regulamin Studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 1.10.2023 roku (VII. PRACA DYPLOMOWA § 36, § 37, § 38, § 39, VIII. EGZAMIN DYPLOMOWY § 41, § 42, § 43, § 44).

W ramach IDSM zaleca się przygotowanie pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) według poniższej INSTRUKCJI  oraz WZORU STRONA TYTUŁOWA

Jednocześnie, przypominamy, że proces dyplomowania realizowany jest za pośrednictwem aplikacji dyplomowanie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich kursów i praktyk wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS obowiązujących w programie studiów oraz umieszczenie w aplikacji pracy dyplomowej w przypadku gdy tak zakłada program studiów.

Aplikacja „Dyplomowanie” znajduje się pod adresem:

https://intranet.up.krakow.pl/WEBCONBPS/db/1/app/51

W celu zalogowania się do aplikacji należy użyć poświadczeń takich jak przy logowaniu do Wirtualnej Uczelni.

  • szczegółowe informacje w zakresie rejestracji pracy:

https://cos.up.krakow.pl/rejestracja-pracy/

Zgodnie z  §  5 Zarządzenia Nr R.Z.0211.26.2023  zaleca się takie zaplanowanie obron prac dyplomowych w miesiącu lipcu, aby nie wykraczały poza termin 18.07.2024 roku.