Opiekunowie praktyk

  Kierunek studia stacjonarne i niestacjonarne STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE dr Barbara Węglarz ETYKA: MEDIACJE I NEGOCJACJE dr Dariusz Dąbek DZIENNIKARSTWO prof. UKEN dr hab. Krzysztof Gurba