Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja naukowa “O Słowacji interdyscyplinarnie” – 23 listopada 2023, Aula Główna UKEN – transmisja online

Szanowni Państwo,
W imieniu Dyrekcji Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych oraz Przewodniczącego, Opiekuna i Członków Koła Naukowego Politologów serdecznie zapraszamy na:

Międzynarodową Konferencję Naukową

„O Słowacji interdyscyplinarnie”

Wydarzenie odbędzie się we czwartek 23 listopada 2023 r. (początek o godz. 9.00)  

w Auli Głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Program wydarzenia:

9.00-10.00 – otwarcie konferencji, powitanie gości przez Dyrekcję Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych UKEN oraz Przedstawicieli Koła Naukowego Politologów, wystąpienie inauguracyjne Pani Konsul Generalnej Słowacji inż. Zlati Šipošová:
10.00-12.00 – przegląd prac studenckich – moderator mgr inż. Monika Izabella Dębowska
Filip Koźmiński, Uniwersytet Jagielloński, „Tragedia w Černovej, a narodziny słowackiego ludowego nacjonalizmu” (online).
Kamil Jan Kadula, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy, „Czechosłowacja – dwa narody jedno państwo- udział Słowaków w powstaniu niepodległej Czechosłowacji w 1918 roku” (online).
Maciej Gołąb, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, „Przełęcz Dukielska – świadek krwawej bitwy pancernej”.
Michał Wołoszyn, Uniwersytet Śląski, „Ksiądz Tiso w XXI wieku – ideologia współczesnej słowackiej skrajnej prawicy” (online).
Oskar Radłowski, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, „Sytuacja ekonomiczno – gospodarcza Słowacji od rozpadu Czechosłowacji do dziś”.

Przerwa 12:00-12:20

12.20-14.00 – prezentacja projektów badawczych – moderator Bartłomiej Fitowicz
mgr Mateusz Bednarczyk, Uniwersytet Preszowski, Słowacja „Kształcenie lektorów języka polskiego i języka słowackiego jako obcego”.
mgr inż. Monika Izabella Dębowska, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, „Kulturowe ramy wydarzeń w Litmanovej”.
mgr Marcin Baumann, Uniwersytet Jagielloński, „Społeczności romskie jako zjawisko społeczne – dynamika, perspektywy, szanse i zagrożenia na przykładzie polskim i słowackim”.
dr Małgorzata Kuźbida, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, „Razem czy osobno – trudności w kształtowaniu tożsamości narodowej i politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej na przykładzie Słowaków i Czechów – w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej”.
Przerwa 14.00-15.00
15.00-16.40 – panel ekspercki – moderator mgr Paweł Ostachowski
dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UKEN, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, „Problemy i wyzwania związane z bezpieczeństwem słowackiego sektora energetycznego”.
dr hab. Joanna Rak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „The Unintended Consequences of Policing Protests in Pandemic-ridden Slovakia” (online).
dr Przemysław Łukasik, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, „Polska i Słowacja wobec wojny ukraińsko-rosyjskiej. Próba bilansu”.
Komentarz studencki: Weronika Wiecheć, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, „Najnowsze relacje polsko-słowackie. Jak współpracujemy od 2016 roku?” (online).
Przerwa 16:40-17:00
17:00-19:00 – panel międzynarodowy – moderator dr Przemysław Łukasik
mgr Besnik Rraci, University of Zadar, Chorwacja, dr Sadik Krasniqi, University of Tirana, Albania, „Eastern Europe After the Fall of the Berlin Wall: Escalation of Conflicts and Geopolitical Situation in Kosovo During the 1990s”.
mgr Besarta Reçica, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje North Macedonia, „Emigration of Kosovo Albanians in Europe during 1990- 1999”.
Bartłomiej Fitowicz, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, „Słowacja – newralgiczny punkt migracyjny na mapie Europy”.
Podsumowanie: Klaudia Kucharczyk, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, „Słowacka tożsamość”.
18:40 zakończenie konferencji