Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierunki i specjalności

DZIENNIKARSTWO 

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

W ramach powyższego kierunku będą realizowane następujące specjalności:

  • Dziennikarstwo w nowych mediach
  • Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkowe
  • Edukacja medialna i kompetencje cyfrowe

 

DZIENNIKARSTWO  

(studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

W ramach powyższego kierunku realizowane będą następujące specjalności:

  • Dziennikarstwo sportowe
  • Multimedialny storytelling
  • Dziennikarstwo społeczne

 

ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE 

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

 

HR W MEDIACH I ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

W ramach powyższego kierunku realizowane są następujące specjalności:

  • Media
  • Organizacje międzynarodowe

 

GEOPOLITYKA

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

 

MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA I ANALITYKA

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

(studia stacjonarne i niestacjonarne I  stopnia)

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

(studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

W ramach powyższego kierunku realizowane są następujące specjalności:

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagraniczna
  • Dyplomacja publiczna