Przejdź do menu Przejdź do treści

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS), to specjalny tryb organizacji zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnej przyznawany studentowi na jeden semestr.

IOS skierowana jest do studentów, których sytuacja rodzinna lub zawodowa uniemożliwia im kontynuowanie studiów na zasadach ogólnych.

Student, który ubiega się o IOS indywidualnie ustala z prowadzącymi zajęcia terminy ich odbywania oraz sposób i zasady ich zaliczania.

Student, który uzyskał zgodę Dyrektora lub z-cy Dyrektora na IOS, nie musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach na zasadach ogólnych. Musi jednak ustalić z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne sposób uczestnictwa w nich i sposób ich zaliczenia.

IOS może dotyczyć wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów w danym semestrze, bądź tylko niektórych. Wówczas w odniesieniu do pozostałych przedmiotów student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach na zasadach ogólnych.

Jak starać się o IOS?

  • napisz podanie odpowiednio do Dyrektora lub z-cy Dyrektora z prośbą
    o przyznanie IOS,   [wzór podania do pobrania]
  • uzasadnij swoją prośbę,
  • wyszczególnij kursy, które będziesz realizował w trybie IOS,
  • ustal warunki zaliczenia z prowadzącymi zajęcia, dla których chcesz coś zmieniać w organizacji,
  • zbierz podpisy osób prowadzących pod ustalonymi warunkami i oddaj podanie do Centrum Obsługi Studenta.