Przejdź do menu Przejdź do treści

Praktyki

Kierownicy praktyk niepedagogicznych odpowiedzialni za poszczególne kierunki Studiów w IDSM:

dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UKEN  – kierownik ds. praktyk dla kierunku Dziennikarstwo

krzysztof.gurba@up.krakow.pl

dr Dariusz Dąbek – kierownik ds. praktyk dla kierunku Etyka: Mediacje i Negocjacje

dariusz.dabek@up.krakow.pl

dr Barbara Węglarz – kierownik ds. praktyk dla kierunku Stosunki Międzynarodowe

barbara.weglarz@up.krakow.pl

Dokumenty

WERSJA WORD:

Regulamin_praktyk_studenckich_w_IDSM_2022_2023

Zalącznik_1_Skierowanie_na_praktyki_zawodowe_IDSM

Zalacznik_2_Druk_POROZUMIENIE_organizacja_pozapedagogicznych_praktyk_IDSM

Zalacznik_3_Dziennik_praktyk_IDSM

Zalącznik_4_Indywidualny_program_praktyk_IDSM

Zalącznik_5_Podanie_-w_-sprawie_-zwolnienia_-z_-praktyk_IDSM

Zalącznik_6_Sprawozdanie_z_realizacji_praktyki_studenckiej_w_IDSM