Przejdź do menu Przejdź do treści

Historia Instytutu

 

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych funkcjonuje od 1 października 2022 roku. Jednostka powstała na bazie Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz  kilkunastu osób z innych instytutów.

Tworzą go przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych, pracownicy naukowo-badawczy i administracyjni, jak również praktycy skupieni w pięciu katedrach (Katedrze Dziennikarstwa, Katedrze Etyki Społecznej, Mediacji i Negocjacji, Katedrze Polityki i Badań Społecznych, Katedrze Nauk o Państwie oraz Katedrze Stosunków Międzynarodowych) i kilku interdyscyplinarnych centrach (m.in. Centrum Badań Myśli Sørena Kierkegaarda, Centrum Badań Młodzieży, Centrum Nauk o Politykach Publicznych, Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie, Laboratorium Dziennikarstwa Immersyjnego, Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Italian Studies”, Korczakowski Zespół Badawczy, Zespół Badawczy „Historia Myśli Geopolitycznej”, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad MOOC). 

Dodatkowo, w ramach Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych działają redakcje trzech czasopism naukowych: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, „Youth in Central and Eastern Europe” oraz „Edukacja Etyczna”, a także trzy organizacje studenckie, których działalność związana jest z realizowanymi w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych kierunkami studiów: dziennikarstwem, etyką – mediacje i negocjacje, stosunkami międzynarodowymi.

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych dysponuje rozbudową bazą biblioteczną oraz jest w trakcie budowy centrum nowych technologii. Obecnie trwają prace nad dwoma nowymi  kierunkami studiów:  HR w mediach i organizacjach międzynarodowych oraz Międzynarodowa polityka społeczna i analityka. Jednocześnie, przygotowane jest rozszerzenie kierunku Dziennikarstwo o studia II stopnia (specjalności: Dziennikarstwo sportowe, Multimedialny storytelling, Dziennikarstwo społeczne).