Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Paweł F. Nowakowski

dr Paweł F. Nowakowski

Katedra Dziennikarstwa

pawel.nowakowski@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-7230-9061

publikacje:


Paweł F. Nowakowski – jestem doktorem historii (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i magistrem teologii (Papieska Akademia Teologiczna). Obecnie jestem adiunktem związanym obecnie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, zastępcą Dyrektora Instytutu Literatury. Pełnię również funkcję Redaktora naczelnego międzynarodowego kwartalnika naukowego „Trimarium. The History and Literature of Central and Eastern European Countries”. Jednocześnie prowadzę programy z zakresu publicystyki historycznej w TVP Historia i w kanale „Historia dzieje się!” na Youtube. Jestem Autorem kilku książek, kilkudziesięciu publikacji naukowych, redaktorem czasopism kulturoznawczych i historycznych.

Monografie:

  • Maria Magdalena, wyd. Znak, Kraków 2019.
  • Marzyciele. Oni wyśnili Niepodległą, (współaut. S. Szefer, P. Legutko), wyd. WAM, Kraków 2019.
  • Maryja : biografia Matki Bożej, wyd. Znak, Kraków 2014.

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

  • Kryzys w kryzysie, czyli Wewnętrzne problemy husytyzmu, [w:] Ecclesia semper reformanda : kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, wyd. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, Krakow 2013, s. 183-194.

Artykuły w czasopismach naukowych:

  • Madmen and a Melancholic: Allusions to Health and the Anointing of the Sick in Polemics of the Hussite Period, „Studia Historica Gedanensia”, 2021, t. 12 (2), s. 83-92,
  • Cechy husyckich polemik religijnych : zarys zagadnienia, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”, 2016, t. 24, s. 35-44, https://www.ejournals.eu/SSB/2016/Tom-XXIV/art/8678/
  • The apostolic mirror of the hussite image, „Folia Historica Cracoviensia”, 2017, t. 23 z. 1, strony 177-191,