Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Dorota Czakon-Tralski

dr Dorota Czakon-Tralski

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

dorota.czakon-tralski@up.krakow.pl

pok: 313

ORCID: 0000-0002-7469-7379

publikacje:


Dorota Czakon-Tralski – Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii (od 2000 roku), socjologiem i mediatorem (Szkoła Mediacji, 2004). Zainteresowania naukowe obejmują w szczególności: problemy społeczne (współczesne problemy społeczne, konflikty i sposoby ich rozwiązywania, zagrożenia współczesnego świata) oraz funkcjonowanie na styku kultur (migracje, małżeństwa dwunarodowe, konwersje religijne).

Profile seminariów licencjackich:

 • współczesne trendy i problemy społeczne,
 • zagrożenia współczesnego świata,
 • wartości i ich rola w społeczeństwie,
 • komunikowanie we współczesnym świecie (perswazja, manipulacja),
 • konflikty w różnych relacjach życia społecznego (interpersonalne, wewnątrz i międzygrupowe, jednostka z grupą) i sposoby ich rozwiązywania,
 • negocjacje w życiu codziennym,
 • rozwiązywanie konfliktów i problemów międzyludzkich przy pomocy mediacji i negocjacji.

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Emigranci czy współcześni nomadzi? : socjologiczny obraz Polaków w Austrii, WN UP, Kraków 2018.

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Prawo człowieka a prawa zwierząt : opinie polskich i białoruskich studentów, [w:] Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka : współczesne problemy i dylematy : Aleksandra Kuzior (red.), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2020.
 • Życie po konwersji : przykład polskich muzułmanek (współaut.), [w:] Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, Irena Borowik, Stella Grotowska, Piotr Stawiński (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.
 • Konflikty interpersonalne : porównanie młodzieży i dorosłych, [w:] Sytuacje konfliktu społecznego : przyczyny – sposoby rozwiązywania – skutki, Danuta Borecka-Biernat (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Świat po pandemii – nowa rzeczywistość czy cyfrowy gułag? (współaut.), „Przegląd Geopolityczny”, 2021, t. 36, s. 140-146.
 • Migracje : Polska na tle Europy, (współaut.), „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, 2018, z. 126, s. 65-77.
 • To co w życiu ważne, czyli hierarchia wartości polskich i białoruskich studentów (współaut.), „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, 2018, z. 123, s. 131-142.