Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Dariusz Dąbek

dr Dariusz Dąbek

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

dariusz.dabek@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0001-5702-0406

publikacje:


Dariusz Dąbek – W swojej dotychczasowej pracy zajmowałem się zagadnieniami z zakresu szkoły lwowsko-warszawskiej. Szczególne miejsce moich zainteresowań obejmowało tematy konwencjonalizmu i irracjonalizmu w nauce. Pracowałem również nad problematyką logiki i struktury języka. W kręgu zainteresowań znajdują się również zagadnienia etyki, logiki i epistemologii. Jestem pasjonatem zagadnień kognitywistyki, a w szczególności teoretycznego istnienia i praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji. Traktuję i staram się uprawiać filozofię w sensie praktycznym, zarówno pod względem poznania (w sensie dydaktycznym) jak i jej zastosowań. Dostrzegam zarazem istotną potrzebę czerpania z doświadczeń filozofii nie tylko w sensie naukowym ale również kulturowym i opiniotwórczym. Jednocześnie, po uzyskaniu uprawnień z zakresu różnych rodzajów mediacji i technik negocjacyjnych czynnie uczestniczę w środowisku mediacyjnym w obszarze szkoleń, przestrzegania standardów mediacji i propagowania idei mediacji. Jestem trenerem mediacji oraz pasjonatem alternatywnych wobec Sądu metod rozwiązywania konfliktów. Jestem członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Polskich, Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów oraz czynnie współpracuję z Unią Regionalnych Centrów Mediacji koalicją 27 centrów regionalnych. Europejską Akademią Negocjacji i Mediacji zajmującą się zestawem standardów i promocji mediacji na świecie. Współpracuję także z Polską Izbą Mediatorów, która prowadzi listy mediatorów zrzeszonych w trzech organizacjach: Stowarzyszenie Mediatorów Polskich, Stowarzyszenie „Mosty Porozumienia” (mediatorzy rodzinni) Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych oraz Ogólnopolskim Sojuszem Oświatowym, (koalicją organizacji promujących Szkołę Dialogu). Współuczestniczę w pracach z organizacjami Mediatorów, Sojuszem Gospodarczym, które zrzesza porozumienie podmiotów gospodarczych: Business Centre Club, Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów, Polski Instytut Mediacji, Polski Instytut Negocjacji, Akademia Finansów i Biznesu „Vistula”, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji. Jestem również pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowych Dni Mediacji i Negocjacji na Uniwersytecie Pedagogicznym od 2017 roku.

 

Profile seminariów licencjackich:

 • problematyka mediacji i negocjacji,
 • zagadnienia etyki,
 • ochrona zwierząt i ekologia,
 • problematyka sztucznej inteligencji, zagrożeń i dylematów moralnych,
 • filozofia klasyczna i szkoła Lwowsko-Warszawska.

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • On the instrumental treatment of ethics by hunters, [in:] D. Probucka (ed.), The Ethical Condemnation of Hunting, Peter Lang, Berlin 2022, s. 77-88.
 • Charakterystyka komunikacji w postępowaniach mediacyjnych (z uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej, [w:] J. Mazur (red.), Wyzwania komunikacji międzykulturowej : obszary współdziałania i wymiany, WN UP, Kraków 2021, s. 114-146.
 • O instrumentalnym traktowaniu etyki przez myśliwych, [w:] D. Probucka (red.), Etyczne potępienie myślistwa, Universitas: Kraków 2020, s. 91-105.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Odpowiedzialność zawodowa mediatora – kluczowe zasady mediacji w odbiorze indywidualnym i społecznym – z uwzględnieniem czasu pandemii, „Edukacja Etyczna”, 2021, t. 18, s. 132-159, http://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/2021/12/8.pdf