Przejdź do menu Przejdź do treści

mgr Marcin Łubiński

mgr Marcin Łubiński

Katedra Etyki Społecznej, Mediacji i Negocjacji

marcin.lubinski@up.krakow.pl

pok: 405

ORCID: 0000-0003-2427-9694

publikacje:


dyżury: Czwartki 12:00-14:00 Stacjonarnie oraz platforma MS TEAMS 7.03 / 21.03 ; 4.04 / 18.04 ; 9.05 / 23.05 ; 6.06 / 21.06

Marcin Łubiński – jestem absolwentem kierunku Pedagogika – na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz kierunku Etyka – mediacje i negocjacje na Uniwersytecie Pedagogicznym. Moje zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności negocjacji międzynarodowych, komunikacji międzykulturowej oraz zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. W latach 2017-2019 pełniłem funkcję Senatora Uniwersytetu Pedagogicznego.  Obecnie sprawuję funkcję opiekuna Koła Naukowego Mediatorów i Negocjatorów, jestem także koordynatorem ds. kształcenia na kierunku HR w mediach i organizacjach międzynarodowych, a także Sekretarzem i Redaktorem czasopisma naukowego „Edukacja Etyczna”.

 

 

 

 

Uniwersytet Przyrodniczym w Poznaniu – 10.05.2023

 • Intercultural Negotiations
 • Rozmowy kwalifikacyjne i negocjacje zatrudnienia oraz wynagrodzeń

Uniwersytet Przyrodniczym w Poznaniu – 15.04.2024

 • Poszukiwanie pracy i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w 2024 – perspektywa HR

Etyka – Mediacje i Negocjacje

 • Ekoetyka / Etyka Środowiskowa
 • Negocjacje
 • Negocjacje i mediacje w relacjach interpersonalnych
 • Negocjacje w relacjach z klientem kluczowym
 • Prawa Zwierząt
 • Sylwetka Mediatora
 • Sylwetka Negocjatora
 • Trening mediacyjny
 • Wprowadzenie do mediacji i negocjacji / Podstawy mediacji i negocjacji

 

HR w mediach i organizacjach Międzynarodowych

 • Wprowadzenie do HR

 • Międzynarodowy Tydzień mediacji i Negocjacji w Uniwersytecie Pedagogicznym – 2017, 2018, 2019, 2022
 • X Forum Etyczne – 2019
 • I Konferencja Kół Naukowych Mediacji i Negocjacji – 2023
 • II Konferencja Kół Naukowych Mediacji i Negocjacji – 2024 (maj)

Spotkania Koła Naukowego Mediatorów i Negocjatorów w semestrze letnim odbywać się będą w co drugą środę pomiędzy godzinami 14:00-16:00
(Marzec – 06.03 / 20.03 ; Kwiecień – 03.04 / 17.04 – Targi ; Maj – 08.05 / 15.05 / 29.05 ; Czerwiec – 05.06 / 19.06) 

W ramach działań Koła na rok 2024 przewidziano:

 • Spotkania Koła z ciekawymi prelekcjami
  – Tworzenie profilu zawodowego w Social Mediach i dbanie o wizerunek
  – Treningi negocjacyjne
  – Zajęcia z negocjacji międzykulturowych
  – Wyjście do sądu
  – Trening przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu
  – Pitching – trening sprzedażowy
  – Warsztaty pracy z CV
  – Warsztaty rekrutacyjne dla HR
  – Trening mediacyjny

 

 

W roku 2023 Koło Naukowe zrealizowało:

 • Spotkania Koła
 • Wystąpienia w czasie Międzynarodowego Tygodnia Mediacji i Negocjacji w Uniwersytecie Pedagogicznym
 • Wystąpienia podczas Targów Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Prelekcje z okazji Dnia Otwartego UP
 • Organizację I Konferencji Kół Naukowych Mediacji i Negocjacji
 • Spotkanie z ekspertem – Sędzią Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Szósta katastrofa – wyniszczenie w dobie człowieka, „Edukacja Etyczna”, 2020, t. 17, s. 184-200, http://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/2020/12/11.pdf

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Zielone miasto przyszłości – dzisiejsze rozwiązania jutra [w:] D. Probucka (red.), Etyka i ekologia, wyd. Silva Rerum, Poznań 2022, s. 205-222.