Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Dorota Probucka, prof. UKEN

dr hab. Dorota Probucka, prof. UKEN

Z-ca dyrektora ds. kształcenia

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

dorota.probucka@uken.krakow.pl

pok: 422

http://dorotaprobucka.pl

ORCID: 0000-0003-4617-9934

publikacje:


Dorota Probucka – wykładowczyni akademicka, specjalizuję się w etyce ogólnej, etyce rodzinnej, etyce środowiskowej i prawach zwierząt. Pracuję na stanowisku profesora w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzę wykłady i ćwiczenia z etyki ogólnej, etyki społecznej, psychologii moralności, socjologii moralności, etyki zawodu nauczyciela, etyki urzędnika
państwowego, etyki środowiskowej. Stopień naukowy doktora filozofii uzyskałam w Uniwersytecie Jagiellońskim w oparciu o dysertację „Kategoria użyteczności w utylitarystycznej teorii moralnej”( promotor – prof. Dr hab. Jan Pawlica, recenzenci: prof. Dr hab. Jan Woleński, prof. Dr hab. Adam Węgrzecki). Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie – filozofia, specjalność – etyka, uzyskałam w 2014 roku decyzją Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w oparciu o cały dorobek naukowy oraz książkę „Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt”, Wyd. Universitas 2013.
W latach 2017 – 2021 kierowałam Katedrą Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pełniłam również funkcję Zastępcy Dyrektora IFiS ds. Kształcenia w latach 2009 – 2021.
W 2021 roku współtworzyłam Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych, w którym od 1 października 2022 roku pełnię ponownie funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia, jestem również Kierowniczką Katedry Etyki Społecznej, Mediacji i Negocjacji oraz Przewodniczącą Rady Jakości Kształcenia na kierunkach: Etyka – Mediacje i Negocjacje oraz HR w mediach i organizacjach międzynarodowych.
Od roku 2017 jestem Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego „Edukacja Etyczna” ( lista ERIH PLUS).
Pomysłodawczyni i współzałożycielka dwóch towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Etycznego i Akademickiego Stowarzyszenia Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu, a także Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskich Forów Etycznych (krajowych i międzynarodowych) organizowanych w Krakowie od 2005 roku. I OFE „Etyka i polityka”, Kraków 2005; II OFE „Etyka wobec sytuacji granicznych”, Kraków 2006; III OFE „Czy sprawiedliwość jest możliwa?”, Kraków 2007; IV OFE „Prawda w życiu moralnym i duchowym”, Kraków 2008; V OFE „Dobro wspólne”, Kraków 2009; VI OFE „Etyka i sens życia”, Kraków 2010; VII OFE „Współczesne oblicza zła”, Kraków 2012; VIII OFE „Współczesne oblicza dobra”, Kraków 2014; IX OFE „Etyka i odpowiedzialność”, Kraków 2016; X OFE „Moralny status zwierząt”, Kraków 2018.
Ponadto, jestem członkinią Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego i Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipki SJ.

Profile seminariów licencjackich/magisterskich:
 • Aksjologia,
 • Etyka ogólna,
 • Etyka rodzinna,
 • Etyka środowiskowa,
 • Prawa zwierząt


Wykaz najważniejszych publikacji:

Książki:

 • O krzywdzie dziecka. Aktualność etyki Janusza Korczaka i Marii Montessori, (współaut.), WN UKEN, Kraków 2023.
 • O prawdomówności i kłamstwie w dziennikarstwie i relacjach międzyludzkich, (współaut.), WN UKEN, Kraków 2023.
 • Ethics in Ancient Greece and Rome, Wyd. Peter Lang, Berlin 2019.
 • Prawa zwierząt, Wyd. Universitas, Kraków 2015.
 • Etyka. Wybrane zagadnienia i kierunki, Wyd. Dante, Kraków 2014.
 • Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt, Wyd. Universitas, Kraków 2013.
 • Utylitaryzm, Wyd. Dante, Kraków 2013.

Książki pod redakcją naukową:

 • The Ethical Condemation of Hunting, Wyd. Peter Lang GmbH, Berlin 2022.
 • Etyka i ekologia, Silva Rerum, Poznań 2022.
 • Etyczne potępienie myślistwa, Wyd. Universitas, Kraków 2020.
 • Contemporary Moral Dilemmas, Wyd. Peter Lang, Berlin 2019.
 • Etyka i dobro, Wyd. UP, Kraków 2015.
 • Etyka a zło, WN UP Kraków 2013.
 • Etyka i sens życia, WN UP, Kraków 2011.
 • Dobro wspólne, WN UP, Kraków 2010.
 • Prawda w życiu moralnym i duchowym, Instytut Wydawniczy Maximum, Kraków 2009.
 • Czy sprawiedliwość jest możliwa?, wyd. Impuls, Kraków 2008.
 • Etyka wobec sytuacji granicznych, wyd. Impuls, Kraków 2007.
 • Etyka i polityka, WN UP, Kraków 2005.
 • Etyka – psychologia – psychoterapia, wyd. Aureus, Kraków 2004 (razem z: Andrzej Margasiński)
 • Dylematy filozofii, wyd. Aureus, Kraków 1999.


Wykaz najważniejszych wystąpień

Audycje radiowe:

Wywiady prasowe:

Wykłady:

 

Zainteresowania pozazawodowe:

 • duchowość, kontemplacja piękna w sztuce, obcowanie z naturą, wyprawy górskie, wyprawy rowerowe, podróżowanie, żeglarstwo, windsurfing, praktykowanie vita contemplativa we własnym ogrodzie w domku letnim nad jeziorem.

 

 

 

D.P Książki