Przejdź do menu Przejdź do treści

prof. dr hab. Jan Rydel

prof. dr hab. Jan Rydel

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

jan.rydel@up.krakow.pl

pok: 408

ORCID: 0000-0002-9656-2192

publikacje:


Jan Rydel – Jestem historykiem, specjalistą w zakresie XX wieku, znawcą stosunków międzynarodowych i byłym dyplomatą. Obecne zainteresowania naukowe skupiają się wokół Niemiec współczesnych, stosunków polsko-niemieckich i polsko-austriackich, polityki historycznej, dyplomacji publicznej, a także historii wojskowej XX wieku. Jestem również reprezentantem Polski w Zarządzie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, oraz gremiach doradczych miejsc pamięci w dawnych niemieckich obozach koncentracyjnych w Mauthausen-Gusen i Bergen-Belsen.

 

Profile seminariów licencjackich/magisterskich:

 • współczesne międzynarodowe stosunki polityczne,
 • historia stosunków międzynarodowych,
 • organizacja służby dyplomatycznej, historia dyplomacji, protokół dyplomatyczny,
 • dyplomacja publiczna,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i konflikty zbrojne w latach 1945-2022,
 • współczesna polityka niemiecka i austriacka,
 • polityka zagraniczna Niemiec.

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Instrumentalizing the Past: The Impact of History on Contemporary International Conflicts, eds. by J. Rydel, S. Troebst, de Gruyter, Berlin; Boston: 2022.
 • Central and Eastern Europe after the First World War, eds. by B. Olschowsky, P. Juszkiewicz, J. Rydel, De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2021.
  Polityka historyczna w Republice Federalnej Niemiec : zaszłości, idee, praktyka, wyd. WN UP, Kraków 2011.

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Dom Rydlów w Bronowicach Małych i jego mieszkańcy : wspomnienia własne i zasłyszane, [w:] Rydlówka : historie nieoczywiste, red. M. Niezabitowski, wyd. Muzeum Krakowa, Kraków 2021, s. 153-171.
 • Garnizon Galicja, [w:] Mit Galicji, red. J. Purchla, W. Kosa [et al.], wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2014, s. 186-192.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Generał Reinhard Gehlen i jego raport o polskim podziemiu, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”, 2021, t. 30, s. 53-64.
 • Kryzys Bundeswehry po zjednoczeniu Niemiec, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, 2020, z. 24, s. 153-165, http://studiapolitologica.up.krakow.pl/article/view/8324