Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Barbara Węglarz

dr Barbara Węglarz

Kierownik ds. praktyk na kierunku Stosunki międzynarodowe

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

barbara.weglarz@up.krakow.pl

pok: 418A

ORCID: 0000-0003-1159-6535

publikacje:


Barbara Węglarz – jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunktem. Ponadto, absolwentką politologii oraz filologii rosyjskiej oraz autorką monografii i artykułów naukowych w szczególności z zakresu samorządu terytorialnego oraz bezpieczeństwa. Uczestniczyłam w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje w szczególności: samorząd terytorialny, demokracja bezpośrednia, systemy polityczne wybranych państw.

 

Profile seminariów licencjackich:

 • samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne w Polsce i w krajach europejskich,
 • demokracja bezpośrednia (referenda, konsultacje, itd.),
 • geopolityka małych państw,
 • prawo międzynarodowe publiczne.

 

Wykaz najważniejszych publikacji: 

Monografie:

 • Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce po 1989 roku , wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Referenda lokalne w sprawie likwidacji straży gminnych, jako przykład inicjatywy obywatelskiej modyfikującej lokalny system bezpieczeństwa, [w:] P. Ostachowski, J. Podgórska-Rykała, S. Sanetra-Półgrabi (red.), Samorząd terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój, wyd. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2022, s. 116-130.
 • Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, [w:] M. Musiał-Karg, A. Stelmach (red.), Uwarunkowania demokracji bezpośredniej we współczesnej Europie, wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018, s. 151-160.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Local Self-Government in Malta : Basic Issues, „Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques”, 2022, no. 75, s. 145-154.
  Samorząd terytorialny Republiki Malty w ocenie Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, „Annales Universitatis Paedagogicae
 • Cracoviensis. Studia Politologica”, 2021, z. 27, s. 63-75, http://studiapolitologica.up.krakow.pl/issue/view/633/435
  Budżet obywatelski województwa małopolskiego, „Eastern Review”, 2018, t. 7, s. 189-202.