Przejdź do menu Przejdź do treści

RADY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RADY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w IDSM na kadencję 2020-2024:

 • dla kierunku „Dziennikarstwo
 1. dr hab. Anna Ślósarz, prof. UKEN – koordynator dla kierunku „dziennikarstwo” I stopnia, przewodnicząca
 2. mgr Paweł Ostachowski – koordynator dla kierunku „dziennikarstwo” II stopnia
 3. dr Justyna Tomczyk
 4. Natalia Grygiel – przedstawicielka studentów

 

 • dla kierunków „Etyka – mediacje i negocjacje” oraz „HR w mediach i organizacjach międzynarodowych
 1. dr hab. Dorota Probucka, prof. UKEN – przewodnicząca
 2. dr Dorota Czakon-Tralski – koordynator dla kierunku „Etyka – MiN”
 3. mgr Marcin Łubiński – koordynator dla kierunku „HRwMiOM
 4. dr Sylwester Bębas
 5. dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk
 6. dr Dariusz Dąbek
 7. Wojciech Stoch – przedstawiciel studentów

 

 • dla kierunków „Stosunki międzynarodowe”, „Międzynarodowa polityka społeczna i analityka” oraz „Geopolityka
 1. dr hab. Stefan Bielański, prof. UKEN – przewodniczący
 2. dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UKEN – koordynator dla kierunku „MPSiA”
 3. dr Przemysław Łukasik – koordynator dla kierunku „Stosunki międzynarodowe”
 4. dr Piotr Wilczyński – koordynator dla kierunku „Geopolityka”
 5. dr Karol Bieniek
 6. dr Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
 7. brak – przedstawicielka studentów

REGULAMIN RJK

Weryfikacja efektów uczenia się

Wzór formularza weryfikacji uczenia się do pobrania [do pobrania]

Hospitacje zajęć dydaktycznych

Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych [Zarządzenie Rektora UP z dnia 10.10.2022 r.]

Arkusz hospitacyjny [do pobrania]