Przejdź do menu Przejdź do treści

STUDIA PODYPLOMOWE – GEOPOLITYKA: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

CEL STUDIÓW

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu geopolityki uzyskają wiedzę dotyczącą analizowania stosunków międzynarodowych pod kątem zachodzących przemian geopolitycznych, a także umiejętności analizy krytycznej bieżących wydarzeń politycznych w oparciu o zasady geopolityki. Zdobędą również wiedzę z zakresu historii myśli geopolitycznej. Zajęcia będą prowadzone – w zależności od sytuacji sanitarnej – także w formule hybrydowej lub online.

UZYSKANE KOMPENCJE

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu geopolityki będą przygotowani do pełnienia obowiązków w zakresie koordynowania kontaktów z partnerami zagranicznymi zarówno kandydując do służby dyplomatycznej, jak i działając na rzecz współpracy międzynarodowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Uzyskają przygotowanie do pełnienia obowiązków międzynarodowego obserwatora wyborów. Zdobywając wiedzę z zakresu geopolityki będą także mogli podejmować pracę w pozarządowych organizacjach międzynarodowych, firmach eksperckich oraz w mediach publicznych i prywatnych w zakresie problematyki międzynarodowej.

 

Przeczytaj:  Geopolityka – nowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE „GEOPOLITYKA: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich) ze szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych i humanistycznych oraz neofilologii, a także dla czynnych nauczycieli, dziennikarzy, urzędników państwowych i samorządowych, kandydatów do służby dyplomatycznej oraz inne osoby posiadające dyplom szkoły wyższej, zainteresowane geopolityką.

Rekrutacja na stronie:

 

https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/direction/geopolityka-historia-i-wspolczesnosc/

 

Termin składania dokumentów: 2021-06-01 – 2021-09-30

Planowany termin rozpoczęcia: 2021-10-08

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszt: 1350 zł za semestr nauki

Zajęcia będą prowadzone – w zależności od sytuacji sanitarnej – także w formule hybrydowej lub online

Na ramowy plan studiów składają się przedmioty:

Semestr I

Geografia polityczna;

Historia powszechna myśli geopolitycznej

Geopolityka Chin w XX i XXI wieku

Geopolityka ZSRR

Geopolityka Rosji w XX i XXI wieku

Geopolityka Niemiec a UE

Geopolityka USA

Geopolityka Turcji oraz wybranych państw Bliskiego Wschodu

Seminarium

 

Semestr II

Geopolityka Włoch a UE

ONZ, NATO, UE a geopolityka

Geopolityka Ukrainy

Analiza geopolityczna Polski

Teorie i doktryny geopolityki

Geopolityka małych państw

Warsztaty: Misja międzynarodowego obserwatora wyborów we współczesnej demokracji

Seminarium

Egzamin dyplomowy

 

Szczegółowy plan zajęć:

https://bip.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/11/2021/05/Geopolityka-historia-i-wsp%C3%B3%C5%82czesno%C5%9B%C4%87.pdf

KADRA DYDAKTYCZNA:

Wśród grona wykładowców są pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz specjaliści-praktycy z zakresu nauk o polityce i administracji, stosunków międzynarodowych, geografii i historii zarówno z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (w szczególności przez członków Zespołu Badawczego „Historia Myśli Geopolitycznej”), jak i innych polskich oraz zagranicznych ośrodków akademickich. Interdyscyplinarne kwalifikacje kadry dydaktycznej umożliwiają elastyczne modyfikowanie modułów zajęciowych do potrzeb indywidualnych studentów.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Koordynatorami studiów podyplomowych:

dr hab. Stefan Bielański, prof. UP

e-mail: stefan.bielanski@up.krakow.pl

dr Paweł Skorut

e-mail: pawel.skorut@up.krakow.pl