Przejdź do menu Przejdź do treści

Quiz poświęcony 20-leciu członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 

 

 

Szanowni Państwo!

Dyrektorzy szkół średnich

Szanowni Nauczyciele

Dwadzieścia lat temu, na początku XXI wieku Polska stając się członkiem Unii Europejskiej (UE) zakończyła swoisty etap transformacji systemowej obfitujący w cykl przeobrażeń politycznych, społecznych i prawnych. Wiele zmian nastąpiło również po 2004 roku, w szczególności ewolucji uległo nasze myślenie o najbliższym otoczeniu, przekraczanie granic nie było już takie trudne, podejmowanie pracy i nawiązywanie bliskich relacji także. Z kolei wygląd miast, szkół, osiedli dzięki pozyskanym środkom finansowym był nie do przecenienia. Jubileusz warto zatem podsumować pod względem korzyści płynących z obecności w UE dla rozwoju Polski, ale również szans na wyznaczenie celów i wyzwań na kolejne okresy.

Celem organizowanego przez Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych quizu jest zaangażowanie środowiska młodzieży klas średnich z całej Małopolski w działania promujące jubileusz. Szczególnie chodzi o upowszechnienie wiedzy o państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, genezy instytucji, prawa, wspólnej waluty, przyszłości organizacji.

Zaproszenie kierujemy do uczniów klas o różnorodnym profilu i jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie zainteresowanym informacji dotyczących Konkursu. W załączniku przekazujemy materiały informacyjne oraz oświadczenie, które należy wypełnić. Chęć udziału należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konferencjeknp@gmail.com w terminie do 7 czerwca 2024 roku.

Liczymy na to, że nasza inicjatywa, po raz pierwszy organizowana, spotka się z życzliwym przyjęciem z Państwa strony i zaowocuje licznymi sukcesami uczniów.

Z wyrazami szacunku,

dr Sabina Sanetra-Półgrabi

Poniżej załączniki:

List do szkół. quiz

Zakres tematyczny oraz wykaz literatury

Regulamin