Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Paweł Cieśla

dr Paweł Cieśla

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

pawel.ciesla@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0001-9567-060

publikacje:


Paweł Cieśla studia magisterskie oraz doktoranckie ukończyłem w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2004 roku pracuję w Uniwersytecie Pedagogicznym, gdzie zajmuję się dydaktyką chemii i przyrody, a także integracją nowoczesnych technologii do procesu kształcenia, w tym VR oraz AR. Uczestniczyłem w kilku projektach edukacyjnych. Kieruję projektem „Chcieć to MOOC”. Oprócz prowadzenia zajęć ze studentami posiadam także 7 lat doświadczenia w pracy w szkole jako nauczyciel chemii (nauczyciel mianowany). W 2016 roku pełniłem funkcję arbitra MEiN ds. egzaminu maturalnego z chemii, pełnię funkcję rzeczoznawcy MEiN ds. podręczników szkolnych z zakresu chemii. Brałem udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, a kilka także organizowałem. Pracuję również jako ekspert w Ośrodku Rozwoju Edukacji, gdzie zajmuję się e-materiałami do nauczania chemii. a także biorę udział w pracach rozwojowych ZPE związanych z e materiałami oraz modułowymi podręcznikami. Jestem odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Profile seminariów licencjackich:

 • nowe media,
 • popularyzacja wiedzy,
 • zastosowanie  nowoczesnych technologii w procesie kształcenia, zwłaszcza w edukacji przyrodniczej.

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • A New Approach To Chemistry Teachers Education At Pedagogical University Of Cracow (współaut.) [w:] University education of future science teachers, Paweł Cieśla (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej: Kraków 2021, s.19-32.
 • Scientific Thinking In Learning Chemistry Based On The Concept Salts, (współaut.) [w:] Scientific Thinking In Science Education, Małgorzata Nodzyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej: Kraków 2021, s. 89-98.
 • Kształtowanie wybranych kompetencji kluczowych w ramach edukacji chemicznej a multimedia, [w:] Edukacja przyrodnicza : w kręgu teorii i praktyki, Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej: Kraków 2020, s.156-165.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • The study of basic everyday chemical knowledge of undergraduate students of non-chemical branches of natural sciences (współaut.)/ „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia” 2018, z. 8, s. 132-140.
 • Ecological awareness of students of life sciences and their choice of the way of transport (współaut.) / „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”, 2017, nr 1, s. 70-92.
 • Environmental awareness of the students of technology and engineering (współaut.)/ „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica”, 2016, z. 9, s. 125-134.