Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Przemysław Łukasik

dr Przemysław Łukasik

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

przemyslaw.lukasik@up.krakow.pl

pok: 228

ORCID: 0000-0003-2358-9770

publikacje:


Przemysław Łukasik – jestem absolwentem historii i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorem nauk politycznych i adiunktem w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Obszarowych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zainicjowałem i współtworzę Krakowskie Stowarzyszenie Mówców oraz pełnię funkcję opiekuna instytutowego Koła Debat Oksfordzkich w ramach Studenckiego Koła Naukowego Studentów Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Jako członek zespołu badawczego był współorganizatorem oraz aktywnym uczestnikiem dwóch międzynarodowych konferencji naukowych pn: „History as an Instrument of Contemporary International Conflicts” (2018 i 2021), które odbyły się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zainteresowania badawcze obejmują historię Stanów Zjednoczonych, stosunki amerykańsko-niemieckie oraz zagadnienia polityki historycznej. Od kilkunastu lat nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii w jednym z krakowskich liceów, samorządowiec oraz działacz lokalny: przez dwie kadencje Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu w Radzie Dzielnicy V Krowodrza (pomysłodawca i organizator konferencji naukowej pt. Krowodrza – przestrzeń i tożsamość, Krowoderskiego Turnieju Debat Oksfordzkich oraz cyklu wydarzeń historycznych pn: Spacery po Krowodrzy). Jestem fanem komiksu oraz kina historycznego. Poza tym, lubię biegać oraz grać w squasha.

 

Profile seminariów licencjackich:

 • stosunki międzynarodowe, a w szczególności stosunki transatlantyckie,
 • stosunki amerykańsko-niemieckie,
 • polityka USA,
 • polityka historyczna, polityka pamięci,
 • spory historyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

 

Przykładowe tematy prac:

 • Relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście bezpieczeństwa energetycznego
 • Rywalizacja USA-Chiny w XXI wieku w polskich analizach geopolitycznych
 • Odpowiedzialność społeczna platform społecznościowych na przykładzie działań Facebooka
 • Walka Europejczyków w strukturach państwa islamskiego
 • Historia stosunków angielsko-amerykańskich w pamięci i polityce historycznej w XXI wieku.

 

Biogram naukowy:

 • 2011 – stypendysta w ramach programu Scholars in Residence (Instytut Goethego i Instytutu Studiów Kulturoznawczych w Essen.
 • 2013 – uzyskał stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na podstawie rozprawy Antyamerykanizm w Niemczech po II wojnie światowej (UJ).
 • 2011-2015 – praca w redakcji anglojęzycznego historycznego czasopisma naukowego Remembrance and Solidarity Studies in 20th Century European History (wyd. Europejska Sieć Pamięć i Solidarność).
 • 2014-2017 – pracownik w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • redaktor naczelny periodyku naukowego Ante Portas – Security Studies. Studia nad bezpieczeństwem.

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Antyamerykanizm w Niemczech, WN UP, Kraków 2018,
 • Stany Zjednoczone i Wielka Wojna, Inforteditions Połomia 2018.

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • NATO Without the USA, [w]: Analyzing Political Tensions Betwee nUkraine, Russia, and the EU, Carsten Sander, Christensen Hershey (red.) : IGI Global.– 2020.
 • From love to hate’: A story of Germania and Sam, [w:] Europe and America in the mirror. Culture, Economy and History, Przemysław Łukasik, Maik Arnold (red.), Nomos, Kraków: 2012.
 • The Genesis and Evolution of the German Anti-Americansim, [w:] Europe and America in the mirror. Culture, Economy and History, Przemysław Łukasik, Maik Arnold (red.), Nomos, Kraków: 2012.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Between Digital Elections and the Information War : Post-truth, New Media and Politics in the 21st Century, „Historia i Polityka”, 2020, vol. 34.
 • Cold War versus Symbolic Battlefield : the Crisis in Greek-German Relations as a Result of the DisputeoverCompensations for WWII and the Way to Overcome It : casestudy, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 2020, vol. 68.

 

Przynależność do towarzystw naukowych/członkostwo w radach redakcyjnych:

 • Członkostwo redakcyjne w Ante Portas Security Studies.

 

Organizacja konferencji naukowych (międzynarodowych i krajowych):

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „History as an Instrument of Contemporary International Conflicts”, druga edycja, Uniwersytet Pedagogiczny, 2021.
 • Polsko-włoska konferencja naukowa: „Z dziejów włoskiej myśli politycznej epoki Odrodzenia: Machiavelli o spiskach”, Uniwersytet Pedagogiczny 2021.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „History as an Instrument of Contemporary International Conflicts”, pierwsza edycja, Uniwersytet Pedagogiczny, 2018,

 

Udział (czynny, bierny) w konferencjach naukowych:

 • Polsko-włoska konferencja naukowa: „Z dziejów włoskiej myśli politycznej epoki Odrodzenia: Machiavelli o spiskach”, 2021.
 • History as an Instrument of Contemporary International Conflicts, 2018. Referat: „Between Orwell and Fukuyama. Poland and its Neighbours: Disputesover History”.

 

Działalność popularyzatorska w nauce:

 • Aktywny udział w panelu dyskusyjnym Polityka zagraniczna III RP z perspektywy teorii realistycznych w ramach X Festiwal Dyplomatyczny: 30 lat dyplomacji III RP , Uniwersytet Jagielloński, 2019.
 • Prowadzenie warsztatów z debat oksfordzkich dla młodzieży ze szkół średnich w ramach działań promocyjnych UP.
 • Pokazowe debaty oksfordzkie w ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Prowadzenie Koła Debat Oksfordzkich oraz przygotowanie do turniejów debatanckich np. Akademickie Mistrzostwa Debat Oksfordzkich.
 • Pomoc merytoryczna przy organizacji I edycji konkursu „Wiedzy o politologii” organizowanej przez stowarzyszenie „Głos pokolenia” (2020/2021).