Przejdź do menu Przejdź do treści

Paweł Ostachowski

 Paweł  Ostachowski

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

pawel.ostachowski@up.krakow.pl

pok: 236

ORCID: 0000-0002-9187-5982

publikacje:


Paweł Ostachowski – współorganizator krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych, panelista i prelegent. W latach 2020-2021 brał czynny udział w pracach Zespołu ds. Ewaluacji dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji.  Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i środowiskiem prawniczym. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na polityce społeczno-gospodarczej i politykach publicznych, ewolucji systemu podatkowego i  zadłużeniu sektora publicznego, rynku bankowym oraz finansach samorządu terytorialnego a także zarządzaniu zasobami ludzkimi.